top of page
Peaceful Yoga Meditation
Algemene Voorwaarden

Click here to read our general terms of agreement in English

Lesrooster:  Het laatste lesrooster wordt altijd op de Website gepubliceerd. MarleneYoga behoudt zich het recht voor om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf op de Website en/of per e-mail bekend gemaakt.

MarleneYoga geeft de volgende kaarten uit, te kiezen door de Student:

Studenten kunnen lessen volgen op basis van een ENKELE LES: Dit is een eenmalige les die door 1 Student moet worden gevolgd en betaald via Mollie op de website van MarleneYoga

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op studenten die online lessen boeken via Single Class-boekingen:

Alle lessen kunnen minimaal 5 dagen van tevoren en tot 30 minuten voor de les online geboekt worden.

Reserveren kan alleen online en dus niet telefonisch

Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je op dit moment niet aanwezig, dan ga ik er vanuit dat je niet komt en ga je verder om je plekje in de les aan iemand anders te geven.

MarleneYoga behoudt zich het recht voor om een ​​geplande les te annuleren als er niet genoeg deelnemers zijn. In dat geval wordt uw betaling gerestitueerd.

 

Deelname en Betaling Workshop, Training en Inschrijfgeld:

Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop of Training nadat MarleneYoga het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop heeft ontvangen. Voor bepaalde Workshop(s), Trainingen is er een zogenaamde “Vroegregistratiekorting”. Deze korting is geldig tot de datum zoals vermeld op de Website. Na deze datum wordt de normale vergoeding, ook zoals gepubliceerd op de Website, weer in rekening gebracht.

Workshop: Planning en Annulering. Het meest actuele Workshoprooster wordt altijd op de Website gepubliceerd. MarleneYoga behoudt zich het recht voor om het schema op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen, indien mogelijk, bij MarleneYoga en/of op de Website en/of per e-mail worden gecommuniceerd. MarleneYoga behoudt zich het recht voor om een ​​geplande Workshop te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld aan de Deelnemer worden gerestitueerd. Een Deelnemer kan zijn/haar deelname aan een Workshop annuleren tot één (1) maand voor de geplande datum van de Workshop. Dit kan per e-mail aan: contact@marlenehenny.com

Een Deelnemer kan zijn/haar inschrijving voor een Workshop annuleren tot 14 dagen voor de geplande Workshop. In dergelijke gevallen wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van € 25,- administratiekosten. Indien de Deelnemer zijn/haar inschrijving binnen 10 dagen voor de Workshop annuleert, vindt er geen restitutie van het inschrijvingsgeld plaats.

 

Retreat Annulering: Alleen schriftelijke annuleringen van deelname aan geplande retreats kunnen worden geaccepteerd. Deze kunt u mailen naar: retreat@marlenehenny.com

Indien deelnemer annuleert tot 10 weken voor de retraite-datum heeft de deelnemer recht op 100% restitutie van de retreat-prijs. Bij annulering tot 6 weken voor de retraite-datum heeft de deelnemer recht op 50% restitutie van de retreat-prijs. Annulering binnen 6 weken voor de retreat-datum wordt NIET gerestitueerd.

Indien een Deelnemer om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan Retreat, wordt de reeds betaalde retreat-prijs niet gerestitueerd. MarleneYoga behoudt zich het recht voor om een ​​Retreat te annuleren bij onvoldoende deelnemers. In een dergelijk geval wordt de reeds (gedeeltelijk) betaalder etreat-prijs door Deelnemers gerestitueerd. Marlene Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en/of emotionele schade of letsel, verlies of schade, gerelateerd aan een verblijf op de retreat-locatie.

Aansprakelijkheid: Marlene Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en/of emotionele schade of letsel, verlies of schade, verband houdend met het bijwonen van een van de Retreats of georganiseerd door Marlene Yoga of Fig Yoga Retreats.

Aansprakelijkheid: Marlene Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en/of emotionele schade of letsel, verlies of schade, verband houdend met het bijwonen van of online deelnemen aan een van de workshops, lerarenopleidingen en cursussen.

 

Lerarenopleidingen, Workshops en/of Cursussen.

De actuele workshop, evenementen, lerarenopleiding en cursusrooster zijn te vinden op de website. MarleneYoga behoudt zich het recht voor om het schema op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, indien mogelijk, vooraf aangekondigd, per e-mail of nieuwsbrief. De prijs voor een workshop, evenement, lerarenopleiding en retraite vind je op de website van MarleneYoga.

Betaling van een workshop, cursus, evenement of retreat dient volledig te zijn voldaan voor aanvang van het evenement.

Bij inschrijving voor de Vinyasa Lerarenopleiding, en/of gespecialiseerde studie voor leraren (100-, 50-, 20- of 10-uursopleiding) of (allemaal verder: opleiding), op locatie of vanuit huis online, is de cursist gebonden aan de volgende bepalingen:

Betaling van het cursusgeld dient te geschieden zoals aangegeven in de prijs en betalingsregeling op de website.

Kosten bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum: € 100

Kosten bij annulering tot één maand voor de startdatum: 25% van het opleidingsgeld. Kosten bij annulering na een maand (tot een week) voor de startdatum: 50% van het opleidingsbedrag. kosten bij annulering na 7 dagen voor de startdatum: 100% van het opleidingsgeld. Zie hier de algemene voorwaarden van de lerarenopleidingen.

Bij annulering wordt het terug te betalen bedrag binnen tien werkdagen teruggestort op de bankrekening van de student.

 1. Bij het niet betalen van een of meer termijnen is het gehele opleidingsgeld direct opeisbaar zonder nadere ingebrekestelling of handeling door MarleneYoga, dit geldt ook voor zij die tijdens de opleiding opzeggen of willen beëindigen de opleiding vroeg.

 2. Indien de cursist in verzuim is en de betalingsregeling (incasso) door MarleneYoga ter hand wordt gesteld, zijn de kosten daarvan voor de cursist.

 3. MarleneYoga en de gastdocenten zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens of na de training. Van de cursist wordt verwacht dat hij in een goede lichamelijke conditie verkeert en de docenten voor aanvang van de opleiding op de hoogte stelt van lichamelijk letsel, ziekte of lichamelijke afwijkingen. Ook wordt van de student verwacht dat hij/zij weet waartoe hij/zij fysiek in staat is. Bij manuele correctie dient de leerling aan te geven of hij/zij dit wil en in hoeverre de docent de leerling in een houding kan helpen.

 4. De cursist aanvaardt tevens de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade die mocht ontstaan ​​door het gebruik van de ruimte op de locatie waar de lessen worden gegeven.

 5. MarleneYoga is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de training.

 6. Bij alle beoordelingen van het verworven kennis- en vaardigheidsniveau (bijvoorbeeld bij het uitreiken van getuigschriften) verbindt de student zich ertoe het oordeel van de verantwoordelijke docent(en) te aanvaarden.

 7. De geplande lesdagen en -tijden kunnen door MarleneYoga worden gewijzigd. Deze zullen tijdig worden gecommuniceerd.

 8. De student stemt ermee in dat in geen geval de verplichting tot betaling van het verschuldigde cursusgeld komt te vervallen en dat reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd.

 9. Naast deze cursusvoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van MarleneYoga van toepassing.

 

Marlene Henny is gediplomeerd lerares en werkt met gediplomeerde gastdocenten en zal altijd lessen en workshops van hoge kwaliteit geven. Wel is er kans op blessures of schade tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Retreat bij, of georganiseerd door Marlene Yoga aanvaardt de Student en/of Deelnemer het risico van letsel en/of schade. MarleneYoga adviseert het volgende om de kans op blessures/schade te verkleinen:

 • Raadpleeg een arts voordat je met lessen begint en niet zeker weet of je helemaal gezond bent of dat je zwanger bent.

 • Heb je een blessure, of ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd voor aanvang van een les, Workshop of Retreat bij de docent.

 • Luister goed naar de instructies van de leraar en volg deze nauwkeurig op.

 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en houd daar rekening mee.

 • Voer de oefeningen met zorg uit en houd rekening met je fysieke beperkingen.

 • Stel vragen als je een oefening niet begrijpt.

Deelname aan een van de Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites is geen vervanging voor enige therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als u momenteel een medische behandeling of therapie ontvangt of eerder heeft gehad voor problemen die verband houden met geestelijke gezondheid, zijn onze lessen, workshops, trainingen en retraites mogelijk niet geschikt voor u. Neem contact op met uw arts of een specialist in de gezondheidszorg of het bijwonen van de lessen, workshops, trainingen en retraites op dit moment geschikt voor u is.

Persoonsgegevens: MarleneYoga verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar dossier, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor administratieve doeleinden.MarleneYoga gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en verwerkt deze in het kader van de geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

MarleneYoga gebruikt de genoemde persoonsgegevens tevens om de Studenten en Deelnemers te informeren over activiteiten van MarleneYoga en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het rooster. Indien de Student geen communicatie van Marlene Yoga wenst te ontvangen, kan dit schriftelijk worden meegedeeld via een e-mail aan: contact@marlenehenny.com

MarleneYoga geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden. In de privacyverklaring staat welke gegevens MarleneYoga voor welke doeleinden verwerkt en hoe er met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de betrokkenen hun rechten op de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen.

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Nederlands recht is het enige recht dat van toepassing is op de Algemene Voorwaarden.

 

Contactgegevens: MarleneYoga

Keizerrijk 86 3hg

1012 VM Amsterdam

KvK: 34367353

Toepasselijk recht en geschillen beslechting:

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens: MarleneYoga

Keizerrijk 86 3hg 

1012 VM Amsterdam

KvK: 34367353

bottom of page