top of page
Privacy Verklaring Marlene Henny Yoga
Privacy verklaring & Cookies

Click here to read our Privacy Policy & Cookies statement in English

 

Inleiding
Ik ben mij er van bewust dat je vertrouwen stelt in mijn diensten en service. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we mogelijk verzamelen als je mijn website bezoekt en website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Ik hoop je hiermee optimale transparantie te bieden over mijn werkwijze, en tegemoet te komen aan je privacy rechten.

Dit privacy beleid is van toepassing op al mij producten en diensten. Je dient je ervan bewust te zijn dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn diensten en doe mijn uiterste best dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Via deze verklaring laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je gebruik maakt van mijn diensten, waaronder mijn website, mijn Social Media, mijn videoplatform en mijn contactformulier, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik je hiermee van dienst kan zijn.


Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen:
Om je te informeren over (wijzigingen van) mijn diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de betreffende e-mail: contact@marlenehenny.com
Om de nieuwsbrieven en mailing te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld; Om, in geval van deelname workshop, evenement of training, te bepalen of deelname aan deze ‘dienst’ geen onvoorziene en ongewenste problemen zal gaan veroorzaken; Om op basis van jouw surfgedrag mijn aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doe ik alleen met jouw toestemming (zie cookies).


Persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mijn verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt, en het doel waarvoor ik deze gegevens verzamelen.


- Voor- en achternaam: Communicatiedoeleinden
- Geslacht: Communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden, klantprofiel
- Geboortedatum: Klantprofiel, marketingdoeleinden

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 18 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschik ik ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op via email: contact@marlenehenny.com om deze informatie te laten verwijderen.

Persoonsgegevens worden als volgt verwerkt voor de volgende doelen:
Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;
Adresgegevens: Communicatiedoeleinden
Telefoonnummer: Communicatiedoeleinden
E-mailadres: Communicatiedoeleinden
Locatiegegevens: Communicatiedoeleinden
Gegevens over jouw activiteiten op mijn website en mijn e-mailsysteem: Communicatiedoeleinden, klantprofiel, marketingdoeleinden
Gegevens over jouw activiteiten bij deelname aan 1 van mijn online cursussen: Klantprofiel, communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden


Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door je aan te melden voor een les of een online les, training, workshop of evenement, in correspondentie via mail en of telefonisch, die relevant zijn voor jouw deelname aan het evenement of cursus. Voorbeelden hiervan
zijn informatie over blessures, klachten of allergieën. Dit maakt het voor mij mogelijk je zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen tijdens deelname aan mijn activiteiten en je zo veilig mogelijk te laten oefenen.


Ik ben daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heb bijvoorbeeld bepaalde gegevens nodig voor de boekhouding en belastingaangifte.


E-mail communicatie & nieuwsbrief:  
Als je bij mij een product of dienst afneemt, ga je akkoord met ontvangst van mijn periodieke nieuwsbrief. Je kunt je ook via de website inschrijven voor de nieuwsbrief. De persoonsgegevens die ik van mijn nieuwsbrief abonnees registreer zijn het e-mailadres, eventueel voorzien van een naam. Wanneer je een product of dienst van mij afneemt of je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens conform deze privacyverklaring (zie ook link in algemene voorwaarden). In iedere nieuwsbrief die je van mij ontvangt staat een link waarmee je je desgewenst voor ontvangst van de nieuwsbrief kunt afmelden.  


Mijn e-mailsysteem (Mailchimp, Gmail) geeft mij inzage in de e-maillijsten waarop mijn klanten geabonneerd zijn, welke e-mails zij van mij ontvangen hebben, en welke e-mails zijn geopend, op welke onderdelen van de nieuwsbrief is geklikt en de daaraan gekoppelde datums. Daarnaast houdt het Mailchimp automatisch het land en de regio van de gebruiker bij. Met deze informatie kan ik bepalen of de e-mails die je ontvangt interessant zijn voor je, en deze indien nodig beter afstemmen op jouw wensen zodat je geen ongewenste e-mails van mij ontvangt.


Wanneer je lid bent van mijn nieuwsbrief stuur ik je op regelmatige basis e-mails met content updates en informatie over nieuwe producten, diensten en evenementen.


Betalingsgegevens: In het geval van een betaling heb ik inzicht in de betalingsgegevens van mijn klanten.
Als je mij bijvoorbeeld voor een vraag benadert via de e-mail, bewaar ik de door jou verstrekte gegevens/ correspondentie zolang nodig is om jouw vraag te beantwoorden en nodig is ten behoeve van mijn eigen administratie. Mogelijk wordt jouw e-mail doorgestuurd binnen mijn bedrijf om jouw vraag te beantwoorden en waar nodig voor opvolging te zorgen in mijn bedrijfsprocessen.

Betaalgegevens:
Betaalgegevens van mijn klanten bestaan uit de naam van de klant, (eventueel)
adresgegevens, de aankoopdatum, betalingsmethode, ordernummer. Ik verwerk deze gegevens via betalingsprovider Mollie

Dit gebeurt altijd via een beveiligde https verbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

De verwerking van betalingsgegevens baseer ik op een van de zes AVG grondslagen genaamd “Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Deze betalingsgegevens zijn noodzakelijk voor mijn boekhouder en belastingaangifte.


Persoonsgegevens delen met derden:
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrek ik gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Links
Op mijn websites zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende
website te lezen.


Coaching en groepsapps:
Voor bepaalde diensten die ik lever maak ik gebruik van Zoom of bied ik de mogelijkheid om met elkaar in contact te blijven via WhatsApp. Bijvoorbeeld voor een coaching gesprek of een groepsapp naar aanleiding van een gezamenlijk gevolgde workshop of training.


Door aankoop van of deelname aan deze dienst of ‘extra service’ die ik (laat) faciliteren, ga je akkoord met gebruik van de services van deze derden partijen. Ik heb geen inzage in de gegevens die partijen verzamelen, noch heb ik invloed hierop. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Zoom en WhatsApp.


Je kunt ten alle tijden desgewenst zelf een groepsapp verlaten. Het is aan jou om wel of niet iets te delen in de groep. Je bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen je deelt. Hoewel ik aan iedereen vraag om de gedeelde info vertrouwelijk te behandelen en niet buiten de groep te delen, kan ik er niet voor instaan dat deze afspraak wordt nageleefd. Door deel te nemen aan de groepsapp verklaar je je hiervan bewust te zijn en hiermee akkoord mee te gaan.


Beeld- en geluidsopnames en verspreiding daarvan
Van en bij bepaalde workshops, trainingen en lessen maken ik of mijn partners beeld (foto/video)- en/of geluidsopnames. Dit zal vermeld staan in de product-/ dienstomschrijving zoals deze op mijn website of op de website van onze partner wordt aangeboden. Aan het begin van de training, workshop of les zal de wijze van verspreiding worden medegedeeld. Door deelname/participatie aan de training, workshop, les of het evenement, ga je akkoord met de opname en verspreiding daarvan.


Door aankoop en/of deelname aan de betreffende workshop, training of les ga je er zonder meer mee akkoord dat wij de foto of opname voor trainings-, communicatie- en marketingdoeleinden mogen gebruiken. Hiermee vrijwaar je MarleneYoga en haar partners
van aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de opnames of het gebruik daarvan.  Wees je ervan bewust dat je geen aanspraak kunt maken op een geldelijke vergoeding (of vergoeding anderszins) op basis van bijvoorbeeld portretrecht of gebruik persoonsgegevens.


Online Lessen en Training:
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Online diensten inclusief alle inhoud van de online diensten, berusten big MarleneYoga, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MarleneYoga. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media.OVERDRACHT VAN RECHTEN
1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van MarleneYoga
MarleneYoga is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

Cookies en profilering:
Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik functionele, analytische en marketing cookies. Door jouw gegevens – handmatig of met behulp van cookies – te combineren, kan ik jou gerichtere content sturen en beter aansluiten bij jouw interesses, voorkennis en producten
die je al hebt gekocht.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website ben je geïnformeerd over de cookies die gebruikt worden en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een cookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een
cookiemelding krijgt en slaat geen persoonsgegevens op. Ook cookies die jouw cookie- toestemming opslaat, valt in deze categorie.

 

Analytische cookies:
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo zie ik hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen. Google Analytics gebruikt voor de statistieken de IP-adressen van websitebezoekers. In theorie is het mogelijk om op basis van een volledig IP-adres meer informatie over iemand te achterhalen, ook al is dat niet toegestaan.


Je kan je toestemming op de cookie-pagina altijd aanpassen of intrekken. Op die pagina staat ook het volledige overzicht met de cookies die we gebruiken. Hier alleen een korte toelichting.


Functionele of technische cookies:
Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Mocht je dit slotje niet zien, neem dan contact op met contact@marlenehenny.com.


Marketing of tracking cookies:
Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.


Mailchimp (nieuwsbrief):
Ik gebruik Mailchimp voor het versturen van e-mails. Als je bijv. op een onderdeel van de e-mail klikt komen je gegevens terecht bij deze externe partij. Mailchimp houdt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Ook wordt gewerkt met zogeheten tags, bijv. ‘heeft workshop x gevolgd’. Daardoor is het mogelijk om e-mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.


Social media:
De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers mijn pagina’s bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht. Je kan eenvoudig berichten met mij delen. Social share buttons werken met cookies. Ik heb geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Facebook | LinkedIn | Instagram |Youtube |Vimeo | Pinterest | Twitter.


Beveiliging:
Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperken we de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (data lek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.
De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding. 

Bewaartermijn & inzage:
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan bewaart Mailchimp de uitschrijving om ervoor te zorgen dat je de nieuwsbrief niet meer ontvangt.


Veranderingen:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op mijn websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.


Vragen en feedback:
Er zal regelmatig gecontroleerd worden of ik aan deze privacyverklaring voldoe. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met mij opnemen via onderstaande gegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Minderjarigen


Als je 18 jaar of jonger bent, dan mag je geen gebruik maken van mijn website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring: Ik kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze
Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens: MarleneYoga

Keizerrijk 86 3hg

1012 VM Amsterdam

KvK: 34367353

bottom of page