top of page
Peaceful Yoga Meditation
Algemene Voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden in het Engels te lezen

lesrooster:  Het laatste lesrooster wordt altijd op de Website gepubliceerd. MarleneYoga zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf op de Website en/of per e-mail bekend gemaakt.

MarleneYoga geeft de volgende kaarten uit, te kiezen door de Student:

Studenten kunnen lessen volgen op basis van een ENKELE LES: Dit is een vervolg op die door 1 Student moet gevolgd worden en betaald via Mollie op de website van MarleneYoga

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op studenten die online boeken boeken via Single Class-boekingen:

Alle minder kunnen minimaal 5 dagen van tevoren en tot 30 minuten voor de les online geboekt worden.

Reserveren kan alleen online en dus niet telefonisch

Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je op dit moment niet aanwezig, dan ga ik er vanuit dat je niet komt en ga je verder om je plekje in de les aan iemand anders te geven.

MarleneYoga zich het recht voor om een​​ geplande les te annuleren als er niet genoeg deelnemers zijn. In dat geval wordt uw betaling gerestitueerd.

 

Deelname en Betaling Workshop, Training en Inschrijfgeld:

Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop of Training helemaal MarleneYoga het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop heeft ontvangen. Voor Workshop bepaald(s), Trainingen is er een ontstaan “Vroegregistratiekorting”. Deze korting is geldig tot de datum zoals vermeld op de website. Na deze datum de normale vergoeding, ook zoals gepubliceerd op de Website, weer in rekening gebracht.

Workshop: Plannen en Annuleren. Het meest actuele rooster wordt altijd op de Website gepubliceerd. MarleneYoga zich het recht voor het schema op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen, indien mogelijk, bij MarleneYoga en/of op de Website en/of per e-mail worden gecommuniceerd. MarleneYoga zich het recht voor om een​​ geplande Workshop te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval zal het rietnemer inschrijfgeld aan de deel worden gerestitueerd. Een Deelnemer kan zijn/haar deelname aan een Workshop annuleren tot één (1) maand voor de geplande datum van de Workshop. Dit kan per e-mail aan: contact@marlenehenny.com

Een Deelnemer/haar inschrijving voor een Workshop annuleren tot 14 dagen voor de geplande Workshop. In dergelijke gevallen wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van € 25,- administratiekosten. Indien de Deelnemer zijn/haar inschrijving binnen 10 dagen voor de Workshop annuleert, vindt er geen restitutie van het inschrijvingsgeld plaats.

 

Retreat Annulering: Alleen schriftelijke annuleringen van deelname aan geplande retreats kunnen worden geaccepteerd. Deze kunt u mailen naar: retreat@marlenehenny.com

Indien deelnemer annuleert tot 10 weken voor de retraite-datum heeft de deelnemer recht op 100% restitutie van de retreat-prijs. Bij annulering tot 6 weken voor de retraite-datum heeft de deelnemer recht op 50% restitutie van de retreat-prijs. Annulering binnen 6 weken voor de retreat-datum wordt NIET gerestitueerd.

Indien een Deelnemer om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan Retreat, wordt de riet betaalde retreat-prijs niet gerestitueerd. MarleneYoga zich het recht voor om een​​ Retraite te annuleren bij onvoldoende deelnemers. In een geval wordt de riet (gedeeltelijk) betaalder etreat-prijs door deelnemers gerestitueerd. Marlene Yoga veroorzaakt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en/of schade van schade, gerelateerd aan een verblijf op retreat de locatie.

Aansprakelijkheid: Marlene Yoga veroorzaakt aansprakelijkheid voor lichamelijke en/of lichamelijke schade van schade, verlies van schade, verband met het bijwonen van een georganiseerde door Marlene Yoga of Fig Yoga Retreats.

Aansprakelijkheid: Marlene Yoga eventuele aansprakelijkheid voor lichamelijke en/of lichamelijke schade van enige schade, verband houdend met het bijwonen van van online deelnemen aan een van de workshops, lerarenopleidingen en cursussen.

 

Lerarenopleidingen, Workshops en/of Cursussen.

De actuele workshop, evenementen, lerarenopleiding en cursusrooster zijn te vinden op de website. MarleneYoga zich het recht voor het schema op elk moment te wijzigen. eventuele wijzigingen worden, indien mogelijk, vooraf aangekondigd, per e-mail of nieuwsbrief. De prijs voor een workshop, evenement, lerarenopleiding en retraite vind je op de website van MarleneYoga.

Betaling van een workshop, cursus, evenement van retraite volledig te zijn voldaan voor aanvang van het evenement.

Bij inschrijving voor de Vinyasa Lerarenopleiding, en/of gespecialiseerde studie voor leraren (100-, 50-, 20- of 10-uursopleiding) of (allemaal verder: opleiding), op locatie van vanuit huis online, is de cursist gebonden aan de volgende bepalingen:

Betaling van het cursusgeld dient te geschieden zoals aangegeven in de prijs en betalingsregeling op de website.

Kosten bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum: € 100

Kosten bij annulering tot één maand voor de startdatum: 25% van het opleidingsgeld. Kosten bij annulering na een maand (tot een week) voor de startdatum: 50% van het opleidingsbedrag. kosten bij annulering na 7 dagen voor de startdatum: 100% van het opleidingsgel d. Zie hier de algemene voorwaarden van de lerarenopleidingen.

Bij annulering wordt het terug te betalen bedrag binnen tien werkdagen teruggestort op de bankrekening van de student.

 1. Bij het niet betalen van een van meer termijnen is het gehele opleidingsgeld direct opeisbaar zonder nadere ingebrekestelling van de handeling door MarleneYoga, dit geldt ook voor zij die tijdens de opleiding van willen de opleiding vroeg.

 2. Indien de cursist in verzuim is en de betalingsregeling (incasso) door MarleneYoga ter hand wordt gesteld, zijn de kosten daarvan voor de cursist.

 3. MarleneYoga en de gastdocenten zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade van begonnen of aangelopen voor, tijdens de training. Van de cursist wordt verwacht dat hij in een goede lichamelijke bewegingt en de docenten voor het begin van de opleiding op de hoogte van lichamelijke oefeningen, ziekte van lichamelijke bewegingen. Ook wordt van de verwachtte dat hij/zij weet waartoe hij/zij fysiek in staat is. Bij manuele correctie dient de leerling aan te geven van hij/zij dit wil en in de leraar de leerling in een houding kan helpen.

 4. De cursist omvat tevens de volledige verantwoordelijkheid voor later schade die mocht ontstaan​​ door het gebruik van de ruimte op de locatie waar de lessen worden gegeven.

 5. MarleneYoga is niet verantwoordelijk voor schade aan van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de training.

 6. Bij alle beoordelingen van het verworven kennis- en vaardigheidsniveau (bijvoorbeeld bij het uitreiken van getuigschriften) de student zich zichtbare het oordeel van de verantwoordelijke docent(en) te verkrijgen.

 7. De geplande lesdagen en -tijden kunnen door MarleneYoga gewijzigd worden. Deze zullen vroegtijdig worden gecommuniceerd.

 8. De student stemt ermee in dat in geen geval betaald moet worden.

 9. Naast deze cursusvoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van MarleneYoga van toepassing.

 

Marlene Henny is gediplomeerd lerares en werkt met gediplomeerde gastdocenten en zal altijd lessen en workshops van hoge kwaliteit geven. Wel is er kans op blessures of schade tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Retreat bij, georganiseerd door Marlene Yoga borgt de Student en/of Deelnemer het risico van letsel en/of schade. MarleneYoga gebruikt het volgende om de kans op blessures/schade te verkleinen:

 • raadplegen een arts voordat je met vermindert begint en niet zeker weet of je helemaal gezond bent of dat je zwanger bent.

 • Heb je een blessure, of ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd voor aanvang van een les, Workshop of Retreat bij de docent.

 • Luister goed naar de instructies van de leraar en volg deze beschrijving op.

 • Luister goed naar de rekening mee.

 • Voer de oefeningen met zorg uit en houd met je harmonie.

 • Stel vragen als je een oefening niet begrijpt.

Deelname aan een van de Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites is geen vervanging voor enige therapie of andere medische behandeling van diagnose . Als u momenteel een medische behandeling van therapie ontvangen van eerder heeft voor problemen die verband houden met geestelijke gezondheid, zijn onze minder, workshops, trainingen en retraites mogelijk niet geschikt voor u. Neem contact op met uw arts of een specialist in de gezondheidszorg of het bijwonen van de lessen, workshops, trainingen en retraites op dit moment geschikt voor u is.

Persoonsgegevens: MarleneYoga verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers Voor Het bijhouden van Haar dossier, Voor Het Uitvoeren van betalingsopdrachten en for Administratieve doeleinden.MarleneYoga Gaat Zorgvuldig OM voldaan this Verzameling van persoonsgegevens en verwerkt this in Het Kader van de geldende Wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

MarleneYoga gebruikt de persoonlijke persoonsgegevens tevens om de studenten en deelnemers te informeren over activiteiten van MarleneYoga en komende in bijvoorbeeld het haan. Indien de Student communicatie van Marlene Yoga wenst te ontvangen, kan dit schriftelijk worden ingediend via een e-mail aan: contact@marlene.com

MarleneYoga geeft de persoonsgegevens van de Studenten en deelnemers nooit zonder wijziging door aan derden. In de privacyverklaring staat welke MarleneYoga voor ingrijpende verwerkt en hoe er met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de hun rechten op de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen.

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Nederlands recht is het enige recht dat van toepassing is op de Algemene Voorwaarden.

 

Contactgegevens: MarleneYoga

Keizerrijk 86 3hg

1012 VM Amsterdam

KvK: 34367353

Toepasselijk recht en geschillen beslechting:

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens: MarleneYoga

Keizerrijk 86 3hg 

1012 VM Amsterdam

KvK: 34367353

bottom of page